Düşünceler Hakkında Bilmek hentbol kuponu nasil olusturulur

Topu topu bu. Sonrasında uzun uzun bu kagitlar ustunde ne i§ yaptigini anlatiyor. Ne ormanlarin kag metrekare oldugunu, bu yil ne kadarinin kesildigini, on yil once ne kadarinin baltaliga ayrildigini, §imdi de ne kadarinin yanmi§ oldugunu anlatiyor. Fasıla vermeden.

Tezel’e aldirmaz. Tezel’in duyup duymayacagi pek du§undurmuyor Mujgan’i, belirli. Lakin benim duymam uz olacak mi, mümteni mi; boyle bir gekingenlikle kekeleyerek surduruyor konu§masini.

Londra’da guzel bir otelde kalmi§tim bir misil. Qok degil, sekiz kamer once ve ug gun igin. O hin turistlerimize otokton renklerimizi, e§eklerimizi ve dilencilerimizi boyamaya ba§lamami§tim daha.

Lakin tığ alinganliklarimizi inceltmekte bile gok ba§ariliyiz. Kendimizi bunun igin de igneyle kuyu kazarak, acilarimizi ele vermemeye gali§arak egittik.

O Yüksekokul’yi a§agida ve onun kapisinda gunlerce nobet tuta tuta beni kendine gekebilmi§ kadire baki§li ilk kocami, o hinzir oyunbazi da gabucak gerilerde birakip Oktay’a dogru yolaliyoruz. O gunler evet§anirken bile boyle, dü dakikacik suruverseydi evet.

Tezel’in ka§lari cansikintisiyla yukari kalkiyor. Cansikintisiyla bir yudum henüz igiyor igkisinden.

Nikah masasinin bir ucuna takilip kalan yorgun gozlerine incecik bir sis mi indi, bana mi oyle geliyor?

Hayranlikla bakiyor bana. ikide bir tutturdugu ‘yatalim’lar ne soz? Artik yönetim surulmeye büzük edilemeyecek kutsi bir varligim. Meryem Asıl’yim. Olympos tanrigasiyim. Sami’nin gergek sevginin i§te bu olduguna inanan, buna kavu§maktan co§an baki§lari: Ilenme i§te a§k bu, a§k bu, a§k bu!

Kendine guvenen bir adamin dolgun kahkahasi. imparator’in kahkahasi. Bu kahkaha butun dugun salonuna yayiliyor. Burada bocalamayan yek ki§i var sözde; ilhan. Kendini tam iyi, her §eyi bile elinin altinda buluyor. Ne §a§iyorsun Omer? Tiers Etat iyimserdir. ilhan elan da iyimser: Bu benim asi kizim Kamer§en, bir zamanlar Hayrettin’in oglunu neden istememi§ oldugunu üstelik unutacak.

ilter gabuk toparlanmi§ti, lakin beni dagitip gitmi§ti hocam. Dogrusu, soyledigi busbutun akil almaz bir §ey bile degil... Ofkelendim kendime. yararlı animsiyorum. Kafami hizli hizli sallayarak bu iğrendirici du§unceyi bir kovadan gopluge bo§altircasina bo§altmak istedim.

Lüzumlu havaalanina indigimiz zaman, gerekse kampta bize yeni uniforma ve gama§ir verdikleri zaman da git linke Kaput bezi subaylari kendi dertlerine du§mu§lerdi. Yikanip giyinip hazir oldugumuz dakika blog adresi baktim ki, bir anda topu topu de ortadan kaybolmu§lar. Kendilerini §ehre goturecek taksileri bukadar gabuk nereden bulmu§lardi? Ka§la goz arasi ne vakit dalivermi§lerdi Tokyo’nun gobegine? Kampin kapisinda uzun kuyruklu Kaput bezi arabalarinda kimler beklemekteydi sava§ arkada§larimi? Benim muntazır kimsem yoktu. §ehirde bildigim bir bucak bile yoktu. Oteki subaylardan higbiri, bizi §ehre goturecek otobusun kalkmasini beklememi§ti. Askeri otobus beni birlik ba§ima getirip o esrarli bey §ehrin midi adına birakinca, bir dortyol agzinda ormanda kaybolmu§ bir gocuk kabilinden kalakalmi§tim. Mahzunla§mi§, hatta ne uydurma soyleyeyim, ate§ altinda korkmayan ben, burada bir korkuya kapilmi§tim.

Yildiz’in mektubunu okurken kantindeydim. Yanim yorem arkada§la komple. Son smifm, derslerinde gok atıl, eylemlerinde gok gali§soy bir ogrencisiyim. O son sinifa gelebilmem igin marangoz babam gunde kag dolap kapagini fazladan bigmi§tir!

Soluk matlup bir belde olsa. Bir balkon. Bir temek onu. Oyle bir belde namevcut. Salt Ay§en’in gunler onceki: “Size hayranim Omer abi, yalnız goktandir hayranliktan ote bir §ey duyuyorum size kar§i,” diyen titrek sesi. O sese ko§mamak igin Tezel’in yanma kagmak istiyorum i§te.

“Qunku aşağı geceleyin polis yeniden yurtlara girdi,” diyerek atiliyor Zehra. Her devran her §eyi kendisinin yonettigini sanir. âdeta yurtlara zabıta girmesini bile hareketsiz ba§ina kendisi engelleyecek.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “Düşünceler Hakkında Bilmek hentbol kuponu nasil olusturulur”

Leave a Reply

Gravatar